Ahoj, Czechy!

Zwiedzanie Pragi Bastian Travel

Czechy, niby blisko a tak mało znane Polakom. Kraj pełen różnych kultur, skalnych atrakcji i śmiesznych słów. Państwo liczące 11 milinów mieszkańców, lecz 3 krotnie mniejsze niż Polska.